Galerie

Rizikové kácení smrku

Rizikové kácení modřínu

Frézování pařezu