Pojištění odpovědnosti za škody

Za celou dobu existence (od roku 1997) firmy Brouček ještě ani jednou nedošlo k pojistné události, přesto jsme pojištěni proti škodám do výše 5 000 000 Kč.