Rizikové kácení vzrostlých stromů

Rizikové kácení stromůProvádíme kácení stromů za situace, kdy strom nemůže být kvůli ztíženým podmínkám jednorázově pokácen ze země. Každý strom má jiný tvar, růst, vlastnosti, rozložení koruny, náklon a mnoho dalších faktorů ovlivňujících kácení, stejně tak může být rizikové kácení dáno i polohou stromu (poloha okolních stromů, terén, povětrnostní podmínky). Proto každý strom vyžaduje před pokácením individuální přístup, obhlídku a zvážení případných rizik.

Nejsnadnější případ je kácení rovných přímých stromů s pravidelnou korunou i kmenem, které bohužel tvoří jen malou část naší práce. Obtížnost a riziko se v první řadě odvíjí od druhu a typu stromu.

Kácení vzrostlých stromů provádíme zejména v hustých zástavbách, v blízkosti elektrického vedení, rodinných objektů apod. Práce obvykle provedeme za použití stromolezeckých technik. Toto řešení se za dobu naší praxe osvědčilo, jako rychlé a efektivní. Rovněž provádíme štěpkování větví. Po dohodě se zákazníkem odvezeme a ekologicky zlikvidujeme odvoz odpadu po kácení.

Odstranění pařezů s provádíme frézováním (snížení pařezu cca 20 cm pod úroveň terénu) nebo vykopáním.

Firma Brouček se vždy snaží najít pro vás finančně nejvýhodnější možnost, jak pokácení stromu, jehož kácení je z některých důvodů rizikové, provést. V některých případech volíme práci z plošiny, která se využívá tam, kdy je možný přístup těžké techniky a pohyb v koruně je příliš riskantní a není zde možnost využití jiných způsobů kácení.

Příčiny rizikového kácení

 • strom je napadený houbou, vyhnilý, nalomený
 • vychýlený mimo směr pádu kam má být strom pokácen
 • v blízkosti stromu vede elektrické vedení
 • v blízkosti stromu nebo pod ním se nachází budova, střecha, plot, kolejiště, komunikace, nebo jiné rizikové faktory které mohou být při přímém kácení ohroženy

Rozděleni rizikového kácení

Směrové kácení

 • Provedení: u vzrostlých stromů, odstranění stromu z lokace.
 • Zásah: Pokácení stromu ze země. Směrování provádíme pomocí klínování, přetažení navijákem.
 • Roční období: Kdykoli během roku.

Rizikové kácení lanovou technikou

 • Provedení: U vzrostlých stromů, odstranění stromu z lokace.
 • Zásah: Pokácení stromu ze země. Výstup do koruny pomocí stromolezecké techniky. Strom je odstraňován po částech. Bezpečné spouštění částí stromu na zem zajistíme pomocí speciálních technik (spouštění, lanovka aj.). V některých případech používáme těžkou mechanizaci jako jeřáb nebo vysokozdvižnou plošinu.
 • Roční období: Kdykoli během roku.

Kácení ve ztížených podmínkách

Ztížené podmínky – omezený prostor – jiným stromem, blízkost budov, plotu jiných stromů, komunikací, elektrického vedeni aj.

Postupné káceni pomocí manipulační techniky

 • Není–li dostatek prostoru pro jednoduché káceni, je-li umožněn příjezd a práce manipulační techniky – jeřáb, vysokozdvižná plošina.
 • Strom je odstraňován po částech.

Postupné káceni pomocí stromolezeckých a lanových technik

 • není-li dostatek prostotu pro jednoduché kácení ani pro práci manipulační techniky
 • výstup do koruny pomocí stromolezecké techniky
 • pro bezpečnou dopravu odstraňovaných částí stromu na zem používáme lanové techniky – spouštění, lanovka aj.