Zahradnické práce, údržba a prořezy stromů

Firma Brouček se rovněž zabývá se zahradnickými pracemi – arboristikou jako komplexním řešení údržby a ošetřování dřevin. Zaměřujeme se na údržbu dřevin rostoucích v obytných zónách měst a obcí, zejména potom parků, zámeckých zahrad, památkově chráněných objektů, ale i soukromích nemovitostí.

Při výběru druhu řezu bereme v potaz druh a typ stromu, jeho postavení, stav, stanoviště. Zvýšenou pozornost věnujeme bezpečnosti osob a majetku v okolí.

Bezpečnostní řez

 • Provedení: U vzrostlých stromů.
 • Zásah: Odstranění suchých, poškozených, nalomených či jinak nebezpečných větví.
 • Roční období: Celý rok.

Zdravotní řez

 • Provedení: U vzrostlých stromů, komplexní řez.
 • Zásah: Odstranění suchých, poškozených, nalomených, nemocných či odumírajících a defektních větví.
 • Roční období: Předjaří nebo doba plné vegetace.

Hlavový řez

 • Provedení: U vzrostlých stromů, regulace tvaru a velikosti koruny.
 • Zásah: Odstranění celých výhonů z hlav v pravidelných intervalech.
 • Roční období: Předjaří nebo doba plné vegetace.

Redukční řez

 • Provedení: U vzrostlých stromů, radikální redukce koruny nebo její části.
 • Zásah: Odstranění větví, které jsou příliš blízko překážce (nemovitosti, elektrickému vedení apod.).
 • Roční období: Předjaří nebo doba plné vegetace.

Výchovný řez

 • Provedení: U mladých stromů 10 až l5 let. Druh preventivního řezu.
 • Zásah: Odstranění větví a úpravou koruny předcházíme pozdějším komplikacím při růstu a komplikovanějším zásahům.
 • Roční období: Předjaří nebo doba plné vegetace.